Форма зерен щебеню

    У щебені нормують вміст зерен пластинчастої (лещадної (лящадної)- похідне від слова "лящ", тобто плоский як лящ) і голкуватої форм. 
За формою зерен щебінь підрозділяють на чотири групи (вміст зерен пластинчастої й голкуватої форм, % по масі): 
• I група - до 15%; 
• II група - від 15% до 25%; 
• III група - від 25% до 35%; 
• IV група - від 35% до 50%;
Картинки по запросу форма зерен щебеню
    Необхідно зазначити, що «лещадність» - це одна з найважливіших характеристик якості щебеню. Чим менше «лещадність», тим якіснішим вважається щебінь. Наявність у щебені зерен пластинчастої й голкуватої форм призводить до збільшення міжзернової порожнистості в суміші. Це у свою чергу приводить до збільшення витрат сполучного компонента, а це спричиняє додаткові матеріальні витрати. 
    Останнім часом усе більше здобуває популярність так званий "кубовидний" щебінь, вміст зерен пластинчастої й голкуватої форми в якому не перевищує 15% (тобто належить до I групи). Використання щебеню кубовидної форми дає найбільш щільне утрамбування.