Радіоактивність щебеню

    Одна з найважливіших характеристик, з якої звичайно починається обговорення якості будівельного щебеню, - це його радіоактивність. 
    • Природні радіонукліди (ПРН) - основні радіоактивні нукліди природного походження, що містяться в будівельних матеріалах: радій (226Ra), торій (232Th), калій (40K); 
    • Питома активність радіонукліда (А) - відношення активності радіонукліда в зразку до маси зразка, Бк/кг; 
Картинки по запросу Радіоактивність щебеню фото
    • Питома ефективна активність ПРН (А (еф)) - сумарна питома активність ПРН у матеріалі, визначена з урахуванням їхнього біологічного впливу на організм людини.
Критерієм для ухвалення рішення про використання щебеню згідно з гігієнічними нормативами є Аефф: 
    • До 370 Бк/кг - щебінь можна використовувати для всіх видів будівельних робіт (I клас). 
    • Понад 370 Бк/кг - можна використовувати для дорожнього будівництва (II, III, IV клас)
Comments