Форма зерен щебеню

У щебені нормують вміст зерен пластинчастої (лещадної (лящадної)- похідне від слова "лящ", тобто плоский як лящ) і голкуватої форм.

За формою зерен щебінь підрозділяють на чотири групи (вміст зерен пластинчастої й голкуватої форм, % по масі):

• I група - до 15%;

• II група - від 15% до 25%;

• III група - від 25% до 35%;

• IV група - від 35% до 50%;

Картинки по запросу форма зерен щебеню

Необхідно зазначити, що «лещадність» - це одна з найважливіших характеристик якості щебеню. Чим менше «лещадність», тим якіснішим вважається щебінь. Наявність у щебені зерен пластинчастої й голкуватої форм призводить до збільшення міжзернової порожнистості в суміші. Це у свою чергу приводить до збільшення витрат сполучного компонента, а це спричиняє додаткові матеріальні витрати.

Останнім часом усе більше здобуває популярність так званий "кубовидний" щебінь, вміст зерен пластинчастої й голкуватої форми в якому не перевищує 15% (тобто належить до I групи). Використання щебеню кубовидної форми дає найбільш щільне утрамбування.