Радіоактивність щебеню

Одна з найважливіших характеристик, з якої звичайно починається обговорення якості будівельного щебеню, - це його радіоактивність.

• Природні радіонукліди (ПРН) - основні радіоактивні нукліди природного походження, що містяться в будівельних матеріалах: радій (226Ra), торій (232Th), калій (40K);

• Питома активність радіонукліда (А) - відношення активності радіонукліда в зразку до маси зразка, Бк/кг;

Картинки по запросу Радіоактивність щебеню фото

• Питома ефективна активність ПРН (А (еф)) - сумарна питома активність ПРН у матеріалі, визначена з урахуванням їхнього біологічного впливу на організм людини.

Критерієм для ухвалення рішення про використання щебеню згідно з гігієнічними нормативами є Аефф:

• До 370 Бк/кг - щебінь можна використовувати для всіх видів будівельних робіт (I клас).

• Понад 370 Бк/кг - можна використовувати для дорожнього будівництва (II, III, IV клас)